Tillsammans samlade vi in 10 miljoner USD för att hjälpa dem som drabbats av kriget i Ukraina

Kriget i Ukraina har skapat en humanitär kris. FN uppskattar att antalet människor på flykt kan stiga till 5 miljoner under de kommande veckorna och månaderna. Våra team arbetar dygnet runt för att stödja befolkningen i Ukraina genom våra produkter, genom att stärka försvaren mot cyberattacker samt se till att viktig information kommer fram. Vi vidtar också extraordinära åtgärder för att stoppa spridningen av vilseledande information samt desinformationskampanjer online.

För att ge omedelbar hjälp och stöd har Google.org och Google-anställda redan donerat över 25 miljoner dollar i donationer och tekniskt stöd till ändamålet.

För att ytterligare stödja hjälpinsatserna matchade Google.org 5 miljoner dollar i donationer till denna kampanj, och tillsammans samlade vi in 10 miljoner dollar. Även om Google.org inte längre matchar donationer, kan din gåva fortfarande ge kritisk hjälp till de behövande.

Pengarna går oavkortat till nedanstående organisationer.

 • UNHCR

  UNHCR

  De som tvingas fly Ukraina behöver skydd, stabilitet och hopp. UNHCR, FN:s flyktingorgan, är på plats i Ukraina och grannländerna och erbjuder viktiga förnödenheter och hjälp till dem som tvingats fly. UNHCR fokuserar sina insatser på att förse människor med grundläggande förnödenheter som tak över huvudet och kontanter. Ditt stöd kommer att bidra till att de som tvingas fly från sina hem får det skydd och stöd de behöver.

 • UNICEF

  UNICEF

  Situationen för de miljoner barn som drabbats av konflikten i Ukraina försämras för varje dag som går. Unicef tillhandahåller förnödenheter och rent vatten till drabbade områden och säkerställer att det finns akut hjälp för barn och familjer i nöd. Stöd Unicefs hjälpinsatser.

 • FN:s livsmedelsprogram (WFP) är världens största humanitära organisation som bekämpar hunger världen över. WFP finns på plats i Ukraina och grannländerna och arbetar dygnet runt för att förse flyktingar med mat och annan hjälp.