Irksal adalet için mücadele eden kuruluşları destekleme

2015 yılından beri Google.org, ırklar arası eşitlik sağlamak için mücadele eden kuruluşları desteklemek amacıyla Google.org Fellowship aracılığıyla 40 milyon Dolar'dan fazla nakit para ve 50.000 saatin üzerinde ücretsiz iş gücü yardımı yönlendirdi.

Toplumumuzda herkes eşit şartlara sahip değil. Siyahi topluluklar bunu nesillerdir bizzat tecrübe ediyor. Sistematik ırkçılık neticesinde baskıcı, ayrımcı politikalarla dolu bir mirasla ve bozuk bir ceza adaleti sistemiyle baş başa kaldık. ABD nüfusunun yalnızca %12'sini oluştursalar da Amerika Birleşik Devletleri'nde cezaevinde olanların hemen hemen %40'ı siyahi vatandaşlar.

Son beş yılda, ceza adaleti sistemindeki ön yargıyı ortaya çıkarıp analiz etmek için veri biliminden ve yenilikçi yaklaşımlardan yararlanan kuruluşları destekledik. Son taahhüdümüzün temelinde de bu çalışmalar yatıyor. Ayrıca para, eğitim ve sağlık gibi alanlarda ırklar arasındaki eşitsizlikleri azaltma çalışmalarına finansman sağlıyoruz.

Daha eşitlikçi bir ceza adaleti sistemi için kaliteli verileri yaygın hale getirme

Sivil toplum kuruluşlarının, karmaşık veri kümelerini anlaşılabilir ve işlem yapılabilir hale getirmek için gereken becerilere sahip kişileri çalıştırması veya elde tutması kolay olmayabilir. Bu açığı kapatmak için, mühendislik, tasarım veya veri bilimi alanında bilgi ve deneyimi olan Google çalışanlarını Google.org Fellowship programı aracılığıyla ceza adaleti kuruluşlarıyla bir araya getiriyoruz.

MFJ veri portalının ürün demosu

Polisin davranışlarındaki ön yargıyı ölçme

Center for Policing Equity (CPE), polis faaliyetlerindeki ön yargı düzeyini ölçüyor. 2017'de Google.org Fellowship programı aracılığıyla 10 Google çalışanı, CPE ile birlikte çalışarak Ulusal Adalet Veritabanı'nı oluşturdu. Bu, ülkede çevirmeler, kontroller ve güç kullanımı gibi polis davranışlarıyla ilgili istatistikleri derleyen ilk veritabanı oldu. 2020'de katılan 14 kişilik yeni bir Google.org Fellow grubu, CPE'nin ülke genelinde daha da fazla polis merkezine şeffaflık getirmek için Ulusal Adalet Veritabanı'nı ölçeklendirmesine yardımcı olacak.

Yargı alanına göre ceza davası performansını karşılaştırma

Measures for Justice (MFJ), ABD'deki ceza adaleti sisteminin performansını dijital ortama aktarıp analiz ediyor. 2016'da, çalışmalarının kapsamını genişleterek ülke geneline yayabilmesi için MFJ'ye 1,5 milyon ABD doları bağışta bulunduk. Ayrıca Google.org Fellowship programı kapsamında Google çalışanları, MFJ'nin, ülke genelindeki ilçelerde tutuklamadan mahkumiyet sonrasına kadar vakaların nasıl ele alındığını ölçen karşılaştırmalı performans veri portalını yeniden tasarlamasına yardımcı oldu. Daha önce bu tür karşılaştırmalı verilere erişmek mümkün değildi. Bu veriler şimdiden savcılar ve bölgesel liderler tarafından kullanılarak politikalara yön veriyor ve reformları hızlandırıyor.

Yerel cezaevi nüfus verilerini erişilebilir hale getirme

Eskiden, güncel olarak ABD'de kaç kişinin hapiste olduğuna dair kapsamlı veriler yoktu. 2017'de Vera Institute of Justice'e 4 milyon ABD doları finansman ve Google.org Fellowship desteği sağladık. Vera Institute of Justice bu yardımlarla herkesin erişimine açık ilk gerçek zamanlı yerel cezaevi veri kümesini 2019'da geliştirdi. 2020'de ABD'de COVID-19 vaka sayısının artmasıyla birlikte Tennessee ve Kentucky gibi eyaletler, duruşmaya çıkmadığı halde tutuklu bulunan kişileri belirleyip tahliye etmek için Vera’nın verilerini kullandı. Mart 2020'den beri ABD'de cezaevindeki kişilerin toplam sayısında %25 azalma kaydedildi.

Irklar arasındaki eşitsizlikleri azaltma

Irklar arasındaki eşitsizlikleri azaltmak ve siyahilerin refah içinde yaşamasını sağlamak için başka neler yapıyoruz?

Irklar arasındaki eşitsizlikleri azaltma Morehouse Tıp Fakültesi bünyesindeki Satcher Sağlık Liderliği Enstitüsü'nün Direktörü Daniel E. Dawes'un portresi Marsha P. Johnson Institute'un Kurucusu ve İcra Direktörü Elle Hearns'ün fotoğrafı Beyaz ırktan olmayan üç öğrenciyi deftere bir şeyler yazarken gösteren fotoğraf Dizüstü bilgisayarın önündeki bir kişinin fotoğrafı
 • Sahibi siyahi olan KOBİ'lere yatırım yapan topluluk bankalarını destekleme

  Bizden bağış alan Opportunity Finance Network aracılığıyla, sahibi siyahi olan işletmeleri ve siyahi toplulukları destekleyen toplumsal kalkınma odaklı finansal kuruluşlara (CDFI'ler) 5 milyon ABD doları Google.org bağışında bulunuyor ve 45 milyon ABD doları kredi desteği sağlıyoruz. Google bugüne kadar CDFI'lere ve hizmet ettikleri işletmelere toplam 170 milyon ABD doları kredi desteği sağlamış ve 10 milyon ABD doları Google.org bağışında bulunmuştur.

 • COVID-19 verilerini ırka göre ayırma

  Irklar arasındaki eşitsizlikleri daha görünür kılmayı amaçlayan çalışmalar kapsamında, Morehouse bünyesindeki Satcher Sağlık Liderliği Enstitüsü'nün ırka ve diğer demografik bilgilere göre COVID-19 verilerini toplayıp haritaya dökmesine yardımcı olmak için 1 milyon ABD doları bağışta bulunduk ve Google.org Fellowship desteği sağladık. Bu veriler, kamu sağlığı politikalarına sağlıkta eşitlik konusunu dahil etmek ve beyaz ırktan olmayan topluluklara daha iyi hizmet etmek isteyen yargı alanlarının ve araştırmacıların başvurabileceği bir kaynak olacaktır.

 • En çok dışlanan siyahi toplulukların deneyimlerini bir merkezde toplama

  12 milyon ABD doları taahhüdümüz kapsamında, Marsha P. Johnson Institute'a 500.000 ABD doları bağışta bulunduk. Bu kuruluşun amacı, ABD'de siyahi trans kadınların gördüğü şiddete son vermek ve COVID-19 pandemisinden etkilenenlere doğrudan nakit yardımı yapmaktır.

 • Beyaz ırktan olmayan daha fazla öğrencinin AP® STEM derslerine kaydolmasını sağlama

  Beyaz ırktan olmayan öğrencilerin ve dar gelirli öğrencilerin bilgisayar bilimi (CS) derslerine erişme ihtimali yaşıtlarına göre daha düşüktür. Rising STEM Scholars Initiative'in kuruluşunu desteklemek için 10 milyon ABD doları bağışta bulunduk. Bu girişim, beyaz ırktan olmayan daha fazla öğrencinin Bay Area'da AP® STEM ve CS derslerine katılmasını sağlayacaktır. Bugüne kadar, katılan liselerde AP® CS dersi alan siyahi öğrencilerin sayısında üç kat, Latin öğrencilerin sayısında ise dört kat artış görülmüştür.

 • İş arayan siyahileri destekleme

  Google, iş arayan siyahilerin becerilerini geliştirmesine yardımcı olmak için 15 milyon ABD doları bağışlama taahhüdünde bulundu. Bu kapsamda, Googe.org, siyahi Amerikalıların eğitim, barınma ve toplumsal kalkınma yoluyla ekonomik açıdan güçlendirilmesini sağlamayı amaçlayan bir kuruluş olan National Urban League'e 5 milyon ABD doları bağışta bulundu. Ayrıca iş arayan siyahilerin, online derslere katılarak çok talep gören alanlarda çalışmaya hazır hale gelmek ve kariyer yapmak için gereken becerileri kazanmasını sağlayan Google’ın Kariyer Sertifikalarını alması için 6 milyon ABD doları bağışladık.

01 / 05