ร่วมสนับสนุนการต่อสู้วิกฤตโควิด-19 ในประเทศไทยไปด้วยกัน

ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่ของประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้ Google ได้มอบเงิน 2.5 ล้านดอลลาร์แก่องค์การ UNICEF เพื่อช่วยเหลือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย ด้วยการจัดหาเวชภัณฑ์เร่งด่วน ตลอดจนอุปกรณ์ออกซิเจนและชุดทดสอบเชื้อ โดยส่งมอบไปยังพื้นที่ที่มีความจำเป็นสูงสุด

ร่วมสู้ภัยโควิด-19 กับ Google ด้วยการบริจาคแก่องค์กรต่างๆ โดยตรงผ่านลิงก์ด้านล่าง

สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย

ร่วมสู้วิกฤตโควิด-19 เปิดรับบริจาคเพื่อจัดซื้อชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตและหน้ากากอนามัยแบบผ้า ช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย ประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัด

มูลนิธิยุวพัฒน์

มูลนิธิยุวพัฒน์

โครงการ 'Dinner for Heroes มื้อเย็นของเขาให้เราดูแล' ระดมทุนเพื่อจัดหาอาหารมื้อเย็นให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 6,200 กล่อง มูลค่า 310,000 บาท (ค่าอาหาร 50 บาท/คน/มื้อ) โดยจะดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

มูลนิธิรามาธิบดี

มูลนิธิรามาธิบดี

ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนพิเศษ "โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19" เพื่อนำไปใช้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมือแพทย์ และห้องผู้ป่วย เพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาว

มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ผ่านบัญชี "เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัย COVID-19" ของมูลนิธิฯ

ศิริราชมูลนิธิ

ศิริราชมูลนิธิ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับบริจาคเงินเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยโควิด -19 ตลอดจนรับบริจาคสิ่งของผ่านการติดต่อด้วยตนเองหรือส่งพัสดุไปยังโรงพยาบาล

มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ขอน้ำใจต้านภัยโควิด-19 เชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ผ่านบัญชีมูลนิธิของโรงพยาบาลได้โดยตรง

มูลนิธิกระจกเงา

มูลนิธิกระจกเงา

รับบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง และถังออกซิเจน เพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยโควิด-19 ได้เติมลมหายใจระหว่างรอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้ป่วย

มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ขอระดมทุนเพื่อต่อสู้กับความสูญเสียทางการศึกษาอันเป็นผลมาจากโควิด-19

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19

แหล่งข้อมูลเพื่ออัปเดตข่าวสาร