Google.org
Leaders to Watch 2023

Varje år lyfter vi fram nya, sociala innovatörer som tar itu med dagens mest akuta utmaningar. Ledare inom allt från sociala organisationer till företag som skapar AI-baserade lösningar skapar ringar på vattnet inom sina respektive fält och arbetar för en bättre framtid för alla.

Om Leaders to Watch
från Google.org

Leaders to Watch från Google.org är ett sätt att upphöja ledare inom ideella organisationer och socialt inriktade företag från våra kohorter av förmånstagare. Vi är stolta över att kunna stödja dessa ledare ekonomiskt, med mentorskap och med åtkomst till våra bästa verktyg och resurser. Även om våra Leaders to Watch är verksamma inom olika branscher och regioner och har olika målsättningar förenas de genom förverkligandet av våra vägledande principer.

Stärka communities

Ledarna håller sig à jour med sina uppdrag genom att ta aktiv del i de communities de vill stärka.

Ta djärva kliv

Ledarna tar med sig en djärv vision för att ta itu med utmaningar, tillämpar ny teknik för att främja framsteg och använder ofta data och teknik för att ge sitt arbete större möjlighet att påverka.

Lyfta sina branschsektorer

Ledarna drivs ofta av en vilja att driva fram förändringar genom att dela med sig av sina lärdomar eller använda öppen källkod i sina verktyg.

Leaders to Watch 2022