Wspieranie organizacji walczących o sprawiedliwość rasową

Od 2015 roku organizacja Google.org przekazała ponad 40 milionów dolarów w gotówce oraz przeznaczyła 50 000 godzin pracy pro bono w ramach programu Google.org Fellowship, wspierając organizacje walczące o sprawiedliwość rasową.

Nasze społeczeństwo nie opiera się na zasadach równości – a osoby czarnoskóre od pokoleń bezpośrednio tego doświadczają. Rasizm systemowy stał u podstaw dawnych opresyjnych zasad dyskryminujących tę społeczność i wadliwego działania wymiaru sprawiedliwości. Chociaż społeczność ta stanowi zaledwie 12% populacji Stanów Zjednoczonych, to osoby czarnoskóre stanowią niemal 40% osadzonych w więzieniach w tym kraju.

Od 5 lat wspieramy organizacje, które wykorzystują naukę o danych i innowacyjne podejście do rozpoznawania i analizowania przejawów stronniczości w działaniu wymiaru sprawiedliwości. Nasze najnowsze zobowiązanie czerpie z tych doświadczeń oraz naszego wsparcia finansowego dla działań na rzecz likwidacji nierówności na tle rasowym w obszarach takich dobrobyt, wykształcenie czy zdrowie.

Poprawianie jakości danych z myślą o bardziej równościowym wymiarze sprawiedliwości

Organizacje non-profit mają często problem z zatrudnieniem i zatrzymaniem przy sobie osób o kwalifikacjach niezbędnych do opracowywania zbiorów danych w sposób zapewniający czytelność i użyteczność. Aby pomóc rozwiązać ten problem, kierujemy Googlerów z wykształceniem w dziedzinach takich jak inżynieria, projektowanie czy nauka o danych do organizacji z pierwszej linii frontu walki z przestępczością w ramach programu Google.org Fellowship.

Wersja demonstracyjna portalu danych MFJ

Badanie stronniczości w działaniach policji

Organizacja Center for Policing Equity (CPE) bada stronniczość w działaniach policji. W 2017 roku 10 wolontariuszy Google.org Fellows pracowało wspólnie z CPE nad National Justice Database – pierwszą ogólnokrajową bazą danych na temat działań policji, w tym zatrzymań i użycia siły, w Stanach Zjednoczonych. W 2020 roku CPE otrzyma wsparcie kolejnego zespołu Google.org Fellows, liczącego 14 wolontariuszy, aby inicjatywa National Justice Database mogła objąć kolejne komendy policji w kraju.

Porównywanie spraw karnych w poszczególnych jurysdykcjach

Measures for Justice (MFJ) to organizacja działająca na rzecz wspierania cyfryzacji i analizowania skuteczności amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. W 2016 roku przekazaliśmy organizacji MFJ 1,5 miliona dolarów w postaci grantów na rozszerzenie zasięgu jej działań na cały kraj, a wolontariusze Google.org Fellows pomogli MFJ na nowo zaprojektować portal z danymi porównawczymi, umożliwiający monitorowanie prowadzonych spraw – od aresztowania po procedury po zasądzeniu kary – w hrabstwach na terenie całego kraju. Tego rodzaju dane porównawcze nie były wcześniej dostępne, natomiast obecnie są wykorzystywane przez prokuratorów okręgowych i lokalnych liderów podczas opracowywania zasad i przeprowadzania reform.

Udostępnianie danych na temat lokalnych populacji osadzonych

Stany Zjednoczone nie dysponowały dotąd wyczerpującymi danymi na temat liczby osób przebywających w więzieniach. W 2017 roku przekazaliśmy organizacji Vera Institute of Justice 4 miliony dolarów i zapewniliśmy wsparcie w ramach programu Google.org Fellowship, aby pomóc opracować w 2019 roku pierwszy aktualizowany na bieżąco, publicznie dostępny zbiór danych o lokalnym więziennictwie. Gdy w 2020 roku liczba zakażeń COVID-19 w stanach Zjednoczonych zaczęła rosnąć, stany takie jak Tennessee i Kentucky skorzystały z danych organizacji Vera, aby zidentyfikować i zwolnić osoby dopiero oczekujące na proces. Od marca 2020 roku zaobserwowano 25% spadek liczby osadzonych w amerykańskich więzieniach.

Likwidowanie różnic na tle rasowym w osiąganych wynikach

Oto inne nasze działania na rzecz likwidowania różnic na tle rasowym w osiąganych wynikach oraz promowania rozwoju społeczności osób czarnoskórych:

Likwidowanie różnic na tle rasowym w osiąganych wynikach Zdjęcie portretowe Daniela E. Dawesa, dyrektora Satcher Health Leadership Institute w Morehouse School of Medicine Zdjęcie Elle Hearns, założycielki i dyrektorki zarządzającej Marsha P. Johnson Institute Zdjęcie trojga uczniów o kolorze skóry innym niż biały piszących w notatniku Zdjęcie osoby przed laptopem
 • Wspieranie lokalnych banków inwestujących w MŚP należące do osób czarnoskórych

  Poprzez finansowaną z naszego grantu organizację Opportunity Finance Network przekazujemy 5 milionów dolarów na granty Google.org oraz 45 milionów dolarów na pożyczki wspierające instytucje finansowe rozwoju wspólnot lokalnych (CDFI), które zajmują się firmami i społecznościami osób czarnoskórych. Całkowita pomoc udzielona przez Google instytucjom CDFI i wspieranym przez nie firmom zamknęła się w kwocie 170 milionów dolarów przeznaczonych na pożyczki oraz 10 milionów dolarów na granty Google.org.

 • Dzielenie danych dotyczących COVID-19 według rasy

  Troszcząc się o jawność w dziedzinie nierówności na tle rasowym, przekazaliśmy organizacji Morehouse's Satcher Health Leadership Institute milion dolarów w postaci grantu oraz pomoc w ramach programu Google.org Fellowship, aby wesprzeć jej działania na rzecz gromadzenia i mapowania danych dotyczących COVID-19 z uwzględnieniem rasy i innych parametrów demograficznych. Dane te posłużą jako źródło dla badaczy oraz jurysdykcji pragnących uwzględnić kwestię równości zdrowotnej w polityce zdrowia publicznego i zadbać o osoby o kolorze skóry innym niż biały.

 • Gromadzenie doświadczeń najbardziej zmarginalizowanych społeczności osób czarnoskórych

  W ramach 12 milionów dolarów przeznaczonych na wsparcie przekazaliśmy 500 000 dolarów organizacji Marsha P. Johnson Institute, walczącej z przemocą skierowaną wobec czarnoskórych transkobiet w Stanach Zjednoczonych i zapewniającą bezpośrednią pomoc finansową osobom dotkniętym skutkami pandemii COVID-19.

 • Zwiększanie liczby uczniów o kolorze skóry innym niż biały na zajęciach AP® z dziedziny nauk przyrodniczych, techniki, inżynierii i matematyki

  Uczniowie o kolorze skóry innym niż biały oraz o niskich dochodach mają mniejszą szansę na udział w kursach IT niż ich rówieśnicy. Przekazaliśmy grant w wysokości 10 milionów dolarów na wsparcie projektu Rising STEM Scholars Initiative – inicjatywy, której celem jest zwiększenie liczby uczniów o kolorze skóry innym niż biały na kursach AP® z dziedziny IT oraz nauk przyrodniczych, techniki, inżynierii i matematyki w rejonie zatoki San Francisco. Do tej pory liczba uczniów czarnoskórych i latynoskich wybierających kursy AP® z dziedziny IT w szkołach średnich biorących udział w programie wzrosła odpowiednio 3- i 4-krotnie.

 • Wspieranie osób czarnoskórych szukających pracy

  W ramach kwoty 15 milionów dolarów przeznaczonych przez Google na pomoc osobom czarnoskórym szukającym pracy w podniesieniu kwalifikacji organizacja Googe.org przekazała grant w wysokości 5 milionów dolarów organizacji National Urban League, która wspiera potencjał ekonomiczny czarnoskórych Amerykanów poprzez inwestowanie w edukację, mieszkalnictwo i rozwój społeczny. Ofiarowaliśmy także granty w wysokości 6 milionów dolarów, aby pomóc osobom czarnoskórym szukającym pracy w zdobyciu certyfikatów Google Career Certificate podczas kursów online kształcących umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w branżach o dużym zapotrzebowaniu na pracowników.

01 / 05