Samen hebben we 10 miljoen dollar opgehaald om de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne te helpen

De oorlog in Oekraïne heeft een humanitaire ramp veroorzaakt. De VN heeft gewaarschuwd dat het aantal mensen dat het land ontvlucht in de komende weken en maanden kan oplopen tot 5 miljoen. Onze teams werken de klok rond om de mensen in Oekraïne te ondersteunen via onze producten, cyberveiligheidsdreigingen tegen te gaan en om betrouwbare informatie naar buiten te brengen. Daarnaast nemen we uitzonderlijke maatregelen om de verspreiding van desinformatie een halt toe te roepen en online desinformatiecampagnes te verstoren.

Om onmiddellijke hulp te bieden en de hulpverlening te ondersteunen, hebben Google.org en Google-medewerkers al meer dan 25 miljoen dollar aan donaties en steun in natura toegezegd.

Voor de verdere ondersteuning van de hulpverlening heeft Google.org 5 miljoen dollar aan donaties voor deze campagne verdubbeld. Die verdubbeling hebben we nu gestopt, maar jouw donatie is nog altijd essentieel om Oekraïners in nood te helpen.

100% van uw donatie wordt bezorgd aan onderstaande organisaties.

 • UNHCR

  UNHCR

  De mensen die gedwongen werden Oekraïne te ontvluchten, hebben bescherming, stabiliteit en hoop nodig. UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, is ter plaatse in Oekraïne en in de buurlanden om dringende voorraden en hulp aan te bieden. Gezien de dringende nood zal de UNHCR zijn interventies toespitsen op bescherming, onderdak, basisbehoeften en de levering van essentiële hulpgoederen en ook financiële bijstand verlenen. Uw steun zal ertoe bijdragen dat de vrouwen, kinderen en mannen die gedwongen worden hun huis te ontvluchten, veiligheid, bescherming en onderdak krijgen.

 • UNICEF

  UNICEF

  De situatie van de miljoenen kinderen die in het conflict in Oekraïne verwikkeld zijn geraakt, verslechtert met de minuut. UNICEF en zijn partners werken de klok rond om tegemoet te komen aan de dringende humanitaire behoeften van deze kinderen en hun families in Oekraïne en de regio. Help UNICEF vandaag nog te reageren op de crisis in Oekraïne.

 • World Food Programme

  World Food Programme

  Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WVP) is de grootste humanitaire organisatie die wereldwijd honger bestrijdt. Met teams die al ter plaatse zijn in Oekraïne en in de buurlanden, werkt het WFP 24 uur per dag om kwetsbare vluchtelingen en gezinnen die vastzitten in conflictgebieden te bereiken met het voedsel, de hulp en de hoop die ze zo dringend nodig hebben.