Wij strijden tegen raciale onrechtvaardigheid, die de veiligheid en kansen van de zwarte gemeenschap beperkt.

In de strijd voor raciale rechtvaardigheid, moeten we verandering continu blijven afdwingen. Naast de $ 32 miljoen die we de afgelopen vijf jaar hebben gedoneerd voor hervorming van het Amerikaanse strafrecht, stelt Google.org nog eens $ 12 miljoen beschikbaar voor initiatieven om raciale rechtvaardigheid te bevorderen. Naast deze initiatieven gaat Google.org pro bono technische ondersteuning verlenen aan organisaties via het Google.org Fellowship-programma. Hieronder staan ook links naar enkele Nederlandstalige organisaties die voorop gaan in de strijd tegen raciale onrechtvaardigheid. Doneer nu en strijd mee.

 • The Black Archives

  The Black Archives

  The Black Archives is een historisch archief en cultureel centrum waar mensen terecht kunnen voor inspirerende gesprekken, inhoudelijke activiteiten en boeken vanuit zwarte en andere perspectieven die elders vaak onderbelicht blijven. The Black Archives bestaat uit verschillende boekencollecties, archieven en artefacten die het nalatenschap zijn van zwarte schrijvers en wetenschappers. De meer dan 10.000 aanwezige boeken in de collecties gaan over racisme en race issues, slavernij en (de)kolonisatie, gender en feminisme, sociale wetenschappen en ontwikkeling, Suriname, de Nederlandse Antillen, Zuid-Amerika, Afrika en meer. Op basis van de collecties ontwikkelen ze exposities, organiseren ze events en geven ze lezingen en advies.

 • Stichting Nederland Wordt Beter

  Stichting Nederland Wordt Beter

  Stichting Nederland Wordt Beter richt zich op een toekomst zonder racisme en uitsluiting. Zij zijn van mening dat dit alleen bereikt kan worden door het erkennen van de invloed die het koloniale en slavernijverleden heeft op de huidige samenleving en op alle Nederlanders. De stichting zet zich in voor meer kennis over de gevolgen van het koloniale en slavernijverleden van Nederland. De drie hoofddoelen zijn: educatie over het koloniale- en slavernijverleden, een inclusief Sinterklaasfeest zonder racistisch stereotype en een Nationale Herdenking Koloniaal en Slavernijverleden. Ze gaan ervan uit dit voor 2025 bereikt te hebben.

 • Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee)

  Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee)

  Het NiNsee onderzoekt, gedenkt en herdenkt het Nederlands trans-Atlantische slavernijverleden en de erfenis daarvan, zodat deze erkend wordt als deel van de gemeenschappelijke geschiedenis van alle Nederlanders en bewustwording, acceptatie en verwerking van de erfenis van slavernij bevordert. De nationale herdenking en de viering van de afschaffing van de slavernij vinden elk jaar op 1 juli in Amsterdam plaats.