Kasalukuyang sinusubaybayan ang tungkol sa 3600 (na) record.