Ang Person Finder para sa Baha sa Pilipinas ay isinara na. Sana nakatulong ito sa inyo sa oras ng pangangailangan.

Person Finder for the Philippines floods has been deactivated. We hope that this tool was helpful to you in this time of need.