COVID-19 ile Mücadele

COVID-19 salgını, dünyanın her yerinde hem can kaybına yol açmaya hem de toplumlar üzerinde yıkıcı bir etki bırakmaya devam ediyor. Salgından etkilenenlere yardımcı olmak için hastalıkla mücadelede etkili çözümleri destekliyor ve bu çözümlerin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için çalışıyoruz.

Fen laboratuvarında tıbbi eldiven ve laboratuvar önlüğü giymiş, elindeki tüpü inceleyen kadın.

Taahhüdümüz

100 milyon ABD doları ve 50.000 saatlik kamu desteğini dünya genelinde COVID-19 ile mücadeleye adadık. Çalışmalarımızı, kaynaklarımızın ve çalışanlarımızın en çok yardımcı olabileceği sağlık, bilim, uzaktan eğitim, ekonomik destek ve kalkınma gibi alanlarda yoğunlaştırdık.

Sağlık ve bilim

Salgınla mücadelede ön saflarda çalışan kişi ve kuruluşları destekliyoruz.

Fen laboratuvarında laboratuvar önlüğü giymiş, numunelerle çalışan erkek.

Acil insani yardım

Google çalışanlarınının ve halkın yaptığı yardımlar sayesinde, (Google.org da aynı miktarda bağışta bulunarak kampanyaya destek oldu) BM Vakfı aracılığıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19 Dayanışma Müdahale Fonu'na ve Center for Disaster Philanthropy'ye hazırlık, virüsü kontrol altına alma, müdahale ve toparlanma çalışmalarını desteklemek için 10,5 milyon ABD doları tutarında bağış yapıldı.

Hastalığın yayılmasıyla ilgili veri takibi

Veriler, bir pandeminin yayılımını anlayıp yönetme açısından son derece önemlidir. La Fondation Médecins Sans Frontières'in (Sınır Tanımayan Doktorlar) çalışmalarını ve Boston Çocuk Hastanesi’nin HealthMap adlı web sitesini bağışlarımızla ve Google.org Fellows ile destekliyoruz. Amacımız, COVID-19'un yayılımını izlemek ve hem devletlere hem de sağlık sistemlerine gerçek zamanlı bilgi aktarımında bulunmak için yeni epidemiyolojik modeller geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Koşullardan orantısız şekilde etkilenen ve beyaz ırktan olmayan topluluklara destek

Google.org Fellows üyelerinden oluşan bir ekip, ABD genelinde beyaz ırktan olmayan topluluklardaki COVID-19 sağlık eşitsizliklerini saptayıp ele almak amacıyla Health Equity Tracker adlı projenin oluşturulmasına yardımcı olmak için Satcher Sağlık Liderliği Enstitüsü ile Morehouse Tıp Fakültesi'nde tam zamanlı olarak çalıştı. Ayrıca Aşı İttifakı Gavi ve CDC Vakfı da dahil olmak üzere COVID-19 aşıları konusunda ırksal ve coğrafi eşitsizlikleri ele alan kuruluşlara da 5 milyon ABD doları tutarında hibe ayırdık.

Ekonomik destek ve kalkınma

Dünya genelinde milyonlarca insan işsiz kaldı ve işletmeler kepenk kapatmak zorunda kaldı. İşletmelerin kapanışı en çok küçük ve orta büyüklükteki işletmelerle (KOBİ), tek geçim kaynağı aldıkları maaş olan veya yiyecek yardım programlarıyla yaşayan aileleri etkiledi1.

Masada oturup konuşan iki kadın.

Küçük işletmelere krediler

Google.org, küçük işletmelere düşük faizli kredi vermek için ayırdığı 200 milyon ABD doları tutarındaki yatırımının yanı sıra Opportunity Finance Network, Youth Business International ve Common Future'a yeterince hizmet alamayan KOBİ'leri desteklemeleri için 15 milyon ABD doları tutarında nakit bağışta bulundu.

Doğrudan nakit transfer yardımı

Doğrudan nakit transferi, kriz sırasında insanlara yardım etmenin en etkili yollarından biridir.2 İhtiyaç sahibi ailelere doğrudan nakit desteği sağlayan GiveDirectly, Family Independence Initiative ve GiveIndia gibi kuruluşlara sağladığımız finansmanı 100 milyon ABD doları tutarındaki taahhüdümüz sayesinde üçe katladık. Google.org'dan bağış alan kuruluşlar, 2020 yılında %64'ü kadın olmak üzere 149.000 kişiye acil nakit yardımı ulaştırdı.

Uzaktan eğitim

COVID-19 vaka sayısı zirveye ulaştığında bir milyardan fazla öğrenci eğitimine okulda devam edemedi.3 Öğretmenler, anne babalar ve okullar, bu değişikliğe büyük oranda uzaktan eğitime geçerek uyum sağladılar. Eğitimcilerin ve anne babaların, özellikle yeterince hizmet alamayan topluluklardaki çocuklara yüksek kalitede eğitim olanağı sağlamak için gerekli kaynaklara erişmelerine yardımcı olan dünya genelindeki kuruluşları desteklemek üzere 10 milyon ABD doları bütçeye sahip bir Uzaktan Eğitim Fonu başlattık.

Çocuk ve babası birlikte tablette çalışıyor.

Global eğitim platformlarına destek

Ebeveynlere ve öğretmenlere yönelik olarak 20'den fazla dilde hazırlanan COVID-19'a özel yeni kaynaklarla ayda 18 milyonu aşkın öğrenciye ulaşacak olan Khan Academy'ye 1 milyon ABD doları bağışta bulunduk.

Yerel eğitim çalışmaları

INCO'ya 2,8 milyon ABD doları bağışta bulunduk. Amacımız, Avrupa ve Asya'da öğrenimi ciddi anlamda kesintiye uğrama riski taşıyan çocukların ailelerine destek sağlayan halk tabanlı sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına hız kazandırmaktır. INCO bu bağışın bir kısmını hibe olarak dağıtacak ve ebeveynlere yüksek kaliteli uzaktan eğitim konusunda kişiye özel eğitim verecektir.

Google.org Fellowship

Google.org Fellowship, sivil toplum kuruluşlarının ve devlet kurumlarının toplumsal etkisini hızlandırmak için Google çalışanlarının altı aya kadar tam zamanlı olarak ücretsiz hizmet vermesini sağlar. Google çalışanları zorluklara karşı farklı alanlara uyum sağlayabilecek çözümler geliştirmek için teknik uzmanlıklarını kullanır.

COVID-19 vaka sayılarını gösteren Global.Health haritasının resmi. Ellerinde dövizlerle desteklerini gösteren kadınlar. Tıbbi laboratuvarda bir kişinin testle ilgili konuşmasını dinleyen bir grup insan. Bilgisayar ekranına bakan bir kadının profilden resmi.
 • Hastalığın yayılmasıyla ilgili veri takibi

  Google.org, diğer tüm çalışmalarının yanı sıra Oxford Üniversitesi, Tsinghua Üniversitesi, Northeastern Üniversitesi ve Boston Çocuk Hastanesi'ndeki COVID-19 araştırmacılarına yardımcı olmak için 1,25 milyon ABD doları fon sağlayıp tam zamanlı 10 Google.org Fellowship programı üyesi ve yarı zamanlı 7 Google gönüllüsünden oluşan bir ekibi de bu konuda görevlendirmiş, ayrıca 100'den fazla ülkedeki milyonlarca anonimleştirilmiş COVID-19 vakasını bir araya getiren ölçeklenebilir ve açık erişim platformu Global.health'i oluşturmuştur. Dünya genelindeki epidemiyoloji uzmanları, bu platform ile COVID-19'un gidişatını modelleyip virüs varyantlarını ve gelecekteki bulaşıcı hastalıkları takip edebilmektedir.

 • Doğrudan nakit transferleriyle National Domestic Workers Alliance'ın ev hizmetlerinde çalışanlara destek vermesine yardımcı olma

  Google.org Fellowship dahilinde yedi Google çalışanı, National Domestic Workers Alliance'ın yardım araçlarının kapsamını genişletmesine destek oluyor. Böylece önemli çalışanlara acil durum finansmanı dağıtılabilecek.

 • Médecins Sans Frontières'in semptom takip sistemini uyarlayıp dağıtmasına yardımcı olma

  Google.org Fellowship kapsamındaki Google çalışanları, La Fondation Médecins Sans Frontières'in COVID-19 için Medic Mobile tarafından geliştirilen çok ölçekli semptom takip sistemini uyarlayıp dağıtmasına yardımcı oluyor.

 • New York Eyaletinin COVID-19'la ilgili teknik sorunları değerlendirip çözmesine yardımcı olma

  Google.org Fellowship kapsamında 10 Google çalışanı, altı ay boyunca tam zamanlı olarak Vali Cuomo’nun COVID-19 Teknoloji SWAT Ekibi'ne destek veriyor. Amaçları, New York sakinlerinin pandemi sırasında ve sonrasında COVID-19'la ilgili önemli bilgilere ulaşabilmesini sağlamak.

01 / 04

Google.org'dan bağış alanlar zorluğun üstesinden geliyor

Daha önce Google.org'dan bağış alan kuruluşlar kaynak ve araçlarını COVID-19 ile mücadeleye destek vermek için kullanıyor.

Trevor Project ofisinde dizüstü bilgisayarlarıyla çalışan üç kişi. Dışarıda durmuş, kameraya bakan adam ve kadın. Sınıfta kameraya gülümseyen iki genç kadın.
 • LGBTQ topluluğundan gelen destek talebini yapay zeka ile önceliklendirme

  COVID-19 pandemisi başladığında Trevor Space'e haftalık kayıt oranı %40 arttı. Google.org Fellowship programı üyelerinden tam zamanlı ücretsiz destek ve finansman, The Trevor Project'in yapay zekaya dayalı sıra önceliği belirleme yöntemleri geliştirmesini sağladı. Bunun sonucunda yanıt süresinde %79'luk bir azalma meydana gelerek yüksek riskli metin görüşmelerine eskiye kıyasla büyük ölçüde daha hızlı yanıt verildi.

 • Bilgi teyidi için yapay zekayı kullanma

  Full Fact, doğruluk kontrolü yapanlara internetteki iddiaları teyit etmeleri veya yalanlamaları hususunda gereken bilgileri sağlamak için Google.org finansmanıyla geliştirilen ve Google.org Fellows'un desteğiyle özellikleri iyileştirilen, yapay zekaya dayalı bir araç kullanmaktadır. Full Fact, bu aracı COVID-19'la ilgili yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için kullanmaktadır.

 • Veli-öğretmen iletişimi için yapay zeka

  TalkingPoints, COVID-19'un başlamasından bu yana, Google.org Fellows'un tam zamanlı desteği ile geliştirilen yapay zeka tabanlı çevirilerin ebeveynler ve öğretmenler arasında kullanılmasına olanak tanıyan araçta etkileşimin 10-20 kat arttığını gözlemledi.

01 / 03