Skupiamy swoje wysiłki na tych obszarach, w których możemy przyczynić się do największych zmian.

Pomoc ekonomiczna

Wspieramy szkolenia z zakresu umiejętności cyfrowych dla poszukujących pracy, zapewniamy równy dostęp do źródeł finansowania oraz pomagamy małym i średnim przedsiębiorstwom, przede wszystkim tym ze zmarginalizowanych grup społecznych.

Technologia i innowacyjność

Pomagamy organizacjom, które stosują najnowsze technologie do rozwiązywania problemów ekologicznych i społecznych. Wspieramy też niezależne osoby i instytucje, których działania promują odpowiedzialne wykorzystanie nowych technologii i sztucznej inteligencji oraz zwiększają do nich dostęp.

Wyświetl raporty

Edukacja

Pomagamy organizacjom, które działają na rzecz równego dostępu do materiałów edukacyjnych, uczą informatyki i promują odpowiedzialność cyfrową.

Nasze podejście

Udostępniamy swoje zasoby innowacyjnym organizacjom non-profit, przedsiębiorstwom społecznym oraz jednostkom miejskim. W ten sposób pomagamy im rozwiązywać problemy istotne dla całego świata.