Google.org Leaders to Watch 2022

Tegoroczni Leaders to Watch kreują lepszą przyszłość dla wszystkich – od szeroko pojętego budowania równości po działania w kwestiach związanych ze środowiskiem.

Dr Allison Scott

Prezeska zarządu, Kapor Foundation

Dr Allison Scott (ona/jej)

Walka o równość rasową w sektorze technologicznym

Ananya Tiwari

Dyrektorka wykonawcza, SwaTaleem

Ananya Tiwari (ona/jej)

Pomaganie dziewczętom z obszarów wiejskich w Indiach w korzystaniu z możliwości edukacyjnych

Dr Brandon Nicholson

Dyrektor wykonawczy, The Hidden Genius Project

Dr Brandon Nicholson (on/jego)

Motywowanie męskiej części czarnej młodzieży do wykorzystywania swojego potencjału

Clara Rowe

Prezeska zarządu, Restor

Clara Rowe (ona/jej)

Zarządzanie platformą typu open source, która wspiera i łączy projekty w zakresie odnowy ekologicznej na całym świecie

Engineer Bainomugisha

Profesor nadzwyczajny i koordynator projektu, AirQo

Engineer Bainomugisha (on/jego)

Wizja świata, w którym wszystkie miasta afrykańskie mogą cieszyć się czystym powietrzem

Mariana Costa

Współzałożycielka i prezeska, Laboratoria

Mariana Costa (ona/jej)

Zmiana wizerunku technologii w Ameryce Łacińskiej

Dr Moritz Kraemer

Współzałożyciel, Global.health

Dr Moritz Kraemer (on/jego)

Tworzenie przyszłości, w której możemy lepiej przewidywać rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych

Więcej informacji o projekcie Google.org Leaders to Watch

Wspieramy członków organizacji, które zajmują się najbardziej palącymi problemami społecznymi. Tegoroczni Leaders to Watch to wyłonieni spośród naszych obdarowanych nowi liderzy zmian, którzy starają się, aby ich społeczności – i cały świat – stawały się coraz lepsze. Wielu z nich rozwiązuje problemy przy użyciu innowacyjnych technologii, a  inni dbają o szerszą dostępność technologii i promują integrację społeczną.

Google.org z dumą wspiera liderów, oferując im środki finansowe oraz i opiekę mentorską, a także dostęp do naszych najlepszych narzędzi i zasobów.