Odpowiedź na COVID-19

Pandemia COVID-19 ma niszczący wpływ na nasze życie i społeczności na całym świecie. Aby pomóc osobom dotkniętym pandemią, wspieramy i rozwijamy rozwiązania – od bezpośrednich działań na rzecz łagodzenia skutków kryzysu po długofalowe programy odbudowy.

Kobieta w laboratorium naukowym ubrana w fartuch i rękawice, sprawdzająca fiolkę.

Nasze zobowiązanie

Wsparliśmy kwotą 100 milionów dolarów oraz 50 000 godzin pracy pro bono globalną walkę ze skutkami pandemii COVID-19, skupiając się na obszarach, w których możemy działać najskuteczniej – zdrowiu i nauce, łagodzeniu skutków ekonomicznych oraz odbudowie gospodarki i nauce zdalnej.

Zdrowie i nauka

Wspieramy osoby i organizacje na pierwszej linii frontu walki z pandemią.

Mężczyzna w laboratorium naukowym ubrany w fartuch i zajmujący się próbkami.

Natychmiastowa pomoc humanitarna

Do darowizn od pracowników Google i innych osób organizacja Google.org dołożyła ich równowartość, uzyskując w sumie kwotę 10,5 miliona dolarów, którą przekazaliśmy na fundusz Światowej Organizacji Zdrowia COVID-19 Solidarity Response Fund (poprzez Fundację ONZ) oraz na rzecz organizacji Center for Disaster Philanthropy. Pieniądze te mają pomóc w zapobieganiu i ograniczaniu rozwoju pandemii oraz w łagodzeniu jej skutków.

Monitorowanie danych związanych z rozwojem pandemii

Analiza danych jest kluczowa dla zrozumienia rozwoju pandemii i jej zwalczania. Wspieramy wysiłki fundacji Lekarze bez Granic oraz Boston Children’s Hospital (Szpitala pediatrycznego w Bostonie) przy tworzeniu systemu informacji epidemiologicznej HealthMap. Przekazujemy środki finansowe oraz wsparcie uczestników programu Google.org Fellowship dla opracowania nowych modeli epidemiologicznych, które pozwolą monitorować rozwój epidemii COVID-19 i dadzą administracji państwowej oraz instytucjom ochrony zdrowia dostęp do informacji w czasie rzeczywistym.

Wspieranie społeczności osób o kolorze skóry innym niż biały, które zostały dotknięte skutkami pandemii w sposób nieproporcjonalnie większy od innych

Zespół wolontariuszy z Google.org Fellows w pełnym wymiarze godzin współpracował z przedstawicielami Satcher Health Leadership Institute w Morehouse School of Medicine, pomagając opracować Health Equity Tracker. Narzędzie to pozwala mapować i osadzać w kontekście dane na temat COVID-19 z uwzględnieniem różnic występujących w społecznościach osób o kolorze skóry innym niż biały w Stanach Zjednoczonych. Ponadto przeznaczyliśmy granty na łączną kwotę 5 milionów dolarów dla organizacji zajmujących się badaniem różnic o charakterze rasowym i geograficznym w zakresie szczepień przeciw COVID-19. Są to między innymi Gavi, the Vaccine Alliance oraz CDC Foundation.

Łagodzenie skutków ekonomicznych

Miliony osób na całym świecie straciły pracę, a wiele firm zostało zamkniętych. Kryzys uderzył najmocniej w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)1 oraz gospodarstwa domowe funkcjonujące od wypłaty do wypłaty i korzystające z programów wsparcia.

Dwie kobiety rozmawiające przy stole.

Pożyczki dla małych firm

Oprócz 200 milionów dolarów, które firma Google zainwestowała w zapewnianie małym firmom dostępu do niskooprocentowanych pożyczek, organizacja Google.org przekazała 15 milionów dolarów dla Opportunity Finance Network, Youth Business International oraz Common Future, aby zapewnić małym i średnim przedsiębiorstwom sprawiedliwy dostęp do źródeł finansowania.

Bezpośrednia pomoc pieniężna

Bezpośrednie transfery pieniężne to jeden z najefektywniejszych sposobów łagodzenia skutków kryzysu2. W ramach zobowiązania do przekazania wsparcia w wysokości 100 milionów dolarów, potroiliśmy finansowanie organizacji takich jak GiveDirectly, Family Independence Initiative czy GiveIndia, które umożliwiają przekazywanie pieniędzy bezpośrednio do potrzebujących rodzin. W 2020 roku instytucje korzystające z pomocy Google.org wsparły w ten sposób 149 tysięcy osób, z których 64% stanowiły kobiety.

Nauka zdalna

W szczytowym momencie pandemii COVID-19 ponad miliard uczniów przestało chodzić na lekcje3. Szkoły, nauczyciele i rodzice stanęli przed wyzwaniem w postaci masowego przejścia na edukację online. Uruchomiliśmy fundusz na rzecz nauki zdalnej – Distance Learning Fund – i zasililiśmy go kwotą 10 milionów dolarów. Wesprze on organizacje na całym świecie, które ułatwiają nauczycielom i rodzicom dostęp do zasobów niezbędnych do zapewnienia wysokiego poziomu edukacji, szczególnie dzieciom w trudnej sytuacji.

Chłopiec i jego ojciec pracujący razem na tablecie.

Platformy edukacyjne o globalnym zasięgu

Przekazaliśmy 1 milion dolarów na platformę Khan Academy, z której co miesiąc korzysta ponad 18 milionów uczniów i studentów. Khan Academy oferuje między innymi materiały dla rodziców i nauczycieli w ponad 20 językach przygotowane specjalnie na okoliczności związane z COVID-19.

Wspieranie edukacji dostosowanej do lokalnych potrzeb

Przekazaliśmy 2,8 miliona dolarów na rzecz organizacji INCO, aby wspierać zaangażowane społecznie lokalne organizacje non-profit z różnych krajów Europy i Azji w pomaganiu rodzinom dzieci, które mogą najbardziej ucierpieć z powodu zakłócenia procesu nauczania. INCO rozdysponuje te środki pomiędzy swoich partnerów, którzy będą przeprowadzać praktyczne szkolenia dla rodziców z zakresu efektywnego nauczania zdalnego.

Google.org Fellowship

Dzięki programowi Google.org Fellowship pracownicy Google mogą przez okres do sześciu miesięcy w pełnym wymiarze godzin pracować pro bono, wspierając organizacje non-profit i stowarzyszenia obywatelskie. Uczestnicy akcji wykorzystują swoją specjalistyczną wiedzę techniczną, pracując nad rozwiązaniami trudnych problemów o ogólnospołecznym zasięgu.

Obraz mapy Global.Health, która pokazuje liczbę przypadków COVID-19 Kobiety stojące razem i trzymające transparent. Grupa ludzi w laboratorium medycznym słuchająca osoby mówiącej o testowaniu. Profil kobiety patrzącej na ekran komputera.
 • Monitorowanie danych związanych z rozwojem pandemii

  Organizacja Google.org przekazała 1,25 miliona dolarów oraz zapewniła 10-osobowy zespół wolontariuszy z Google.org Fellows działających pełnoetatowo i 7-osobową grupę wolontariuszy z Google pracujących w niepełnym wymiarze godzin. Wsparła w ten sposób badaczy między innymi z Uniwersytetu w Oxfordzie, Uniwersytetu Tsinghua, Uniwersytetu Northeastern oraz Szpitala Pediatrycznego w Bostonie, którzy zajmują się tematyką COVID-19, przy tworzeniu Global.health. Jest to skalowalna, otwarta platforma gromadząca dane na temat milionów zanonimizowanych przypadków COVID-19 z ponad 100 krajów. Korzystając z tych informacji, epidemiolodzy na całym świecie opracowują modele przebiegu epidemii oraz monitorują warianty koronawirusa i przyszłe choroby zakaźne.

 • Pomagamy organizacji National Domestic Workers Alliance w pracy nad systemem bezpośrednich transferów pieniężnych

  Siedem osób z programu Google.org Fellowship pomaga amerykańskiemu związkowi pracowników domowych (National Domestic Workers Alliance) rozwinąć narzędzie do obsługi funduszy socjalnych tak, by można było go używać do dystrybucji funduszy pomocowych dla osób wykonujących podstawowe prace.

 • Pomagamy Lekarzom bez Granic w pracy nad elektronicznym systemem śledzenia objawów

  Uczestnicy programu Google.org Fellowship pomagają fundacji Lekarze bez Granic rozpowszechniać system śledzenia objawów stworzony przez Medic Mobile, a po odpowiednim dostosowaniu wykorzystywać go również w walce z pandemią COVID-19.

 • Pomagamy stanowi Nowy Jork rozpoznać i rozwiązać problemy technologiczne związane z pandemią COVID-19

  Dziesięć osób z programu Google.org Fellowship przez 6 miesięcy w pełnym wymiarze godzin pomaga zespołowi COVID-19 Technology SWAT Team. Zespół powstał z inicjatywy gubernatora Cuomo w celu zapewnienia mieszkańcom Nowego Jorku dostępu do najważniejszych informacji związanych z COVID-19 w czasie pandemii i po jej zakończeniu.

01 / 04

Beneficjenci Google.org stawiają czoła wyzwaniu

Organizacje, które w przeszłości otrzymały pomoc Google.org, dziś wykorzystują swoje zasoby i narzędzia do walki z efektami pandemii COVID-19.

Troje ludzi pracujących na laptopach w biurze Trevor Project. Mężczyzna i kobieta pozujący do zdjęcia w parku. Dwie młode kobiety w klasie uśmiechające się do zdjęcia.
 • System priorytetyzacji zgłoszeń od społeczności LGBTQ wykorzystujący AI

  Od wybuchu pandemii COVID-19 tygodniowa liczba rejestracji na platformie Trevor Space wzrosła o 40%. Wsparcie finansowe oraz pomoc pro bono wolontariuszy z Google.org Fellows umożliwiły organizacji The Trevor Project stworzenie systemu wykorzystującego sztuczną inteligencję do decydowania o kolejności rozpatrywania zgłoszeń. W rezultacie odpowiedzi na SMS-y wymagające pilnej interwencji są udzielane znacznie szybciej niż uprzednio, a czas reakcji skrócił się o 79%.

 • Wykorzystanie AI w weryfikacji faktów

  Aby dostarczać swoim pracownikom niezbędnych danych do weryfikacji informacji w internecie, Full Fact posługuje się narzędziem AI stworzonym przy wsparciu finansowym i osobowym od Google.org. Full Fact wykorzystuje to narzędzie, żeby przeciwdziałać rozpowszechnianiu fałszywych informacji związanych z COVID-19.

 • Wykorzystanie AI w komunikacji między rodzicami i nauczycielami

  Platforma TalkingPoints odnotowała od 10 do 20 razy większe zainteresowanie swoim innowacyjnym narzędziem translatorskim umożliwiającym komunikację między nauczycielami a rodzicami od początku pandemii COVID-19. Narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję stworzono przy pełnym zaangażowaniu pracowników Google w ramach inicjatywy Google.org Fellowship.

01 / 03