Nasza misja

Oferujemy nasze najlepsze zasoby, aby pomóc w rozwiązywaniu największych problemów ludzkości. Łączymy dotacje finansowe, dostęp do innowacji oraz specjalistyczną wiedzę techniczną, aby wspierać dyskryminowane grupy społeczne i zapewniać wszystkim jednakowe możliwości.

Podejmowanie działań

Te wyzwania będą wymagać długoterminowego zaangażowania i wysiłku. Bierzemy czynny udział w opracowywaniu rozwiązań.

  • 40 milionów dolarów i 50 tysięcy godzin pracy pro bono na rzecz sprawiedliwości rasowej

    Od 2015 roku firma Google przekazała już 40 milionów dolarów organizacjom, które wykorzystują badanie danych i innowacyjne rozwiązania w pracy na rzecz sprawiedliwości rasowej.

    Więcej informacji
  • 100 milionów dolarów i 50 tysięcy godzin pracy pro bono na rzecz walki z COVID-19

    Wspieramy i rozwijamy skuteczne rozwiązania w czasie pandemii – od bezpośrednich działań na rzecz łagodzenia skutków kryzysu po długofalowe programy odbudowy i przygotowania na przyszłość.

    Więcej informacji
Uśmiechnięta kobieta otoczona przez małe dzieci.

Nasze podejście

Łączymy organizacje non-profit oraz przedsiębiorstwa społeczne z zasobami Google, aby zwiększyć ich siłę oddziaływania.