คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับ Google เทรนด์ไข้เลือดออก

Google เทรนด์ไข้เลือดออกมีข้อมูลใดบ้าง
Google เทรนด์ไข้เลือดออกแสดงข้อมูลประมาณการที่ใกล้เคียงเวลาจริงของสถานการณ์ไข้เลือดออกสำหรับประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยอ้างอิงจากข้อความค้นหาที่รวบรวมได้ ระดับเส้นฐานสำหรับแต่ละประเทศคือกิจกรรมการค้นหาไข้เลือดออกเฉลี่ยของประเทศนั้นๆ โดยใช้เวลาหลายฤดูในการวัด หากไม่มีป้ายกำกับว่า "เชิงทดลอง" แสดงว่าข้อมูลประมาณการได้รับการยืนยันว่าถูกต้องด้วยการเปรียบเทียบกับข้อมูลไข้เลือดออกในอดีตของทางการจากประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไป ประเทศที่มีป้ายกำกับว่า "เชิงทดลอง" หมายถึงประเทศที่ยังมิได้มีการเปรียบเทียบข้อมูลกับข้อมูลไข้เลือดออกของทางการ คุณสามารถดูข้อมูลประมาณการได้ที่เว็บไซต์ Google เทรนด์ไข้เลือดออก หรือดาวน์โหลดไฟล์ CSV เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อ Google เทรนด์ไข้เลือดออกทำงานในลักษณะที่คล้ายกันมากกับ Google เทรนด์ไข้หวัดใหญ่ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของ Google เทรนด์ไข้หวัดใหญ่

มีวิธีพิจารณาระดับสถานการณ์ไข้เลือดออกอย่างไร
Google เทรนด์ไข้เลือดออกจะนำข้อมูลประมาณการที่อ้างอิงจากข้อมูลการค้นหาไปเปรียบเทียบกับกรณีฐานของสถานการณ์ไข้เลือดออกในอดีตที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่นั้น Google เทรนด์ไข้เลือดออกจะรายงานสถานการณ์โดยทั่วไปเป็นระดับต่างๆ คือ น้อยที่สุด ต่ำ ปานกลาง สูง หรือรุนแรง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลประมาณการในปัจจุบันสูงกว่าหรือต่ำกว่ากรณีฐาน โดยแต่ละหมวดหมู่จะใช้สีสัญลักษณ์ตามที่ปรากฏอยู่ใต้กราฟ

ข้อมูลของ Google เทรนด์ไข้เลือดออกมีความถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์เพียงใด
ในอดีตที่ผ่านมา ข้อมูลประมาณการของประเทศนั้นเป็นไปตามข้อมูลการเฝ้าระวังแบบเดิมที่รวบรวมโดยหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆ เนื่องจาก Google เทรนด์ไข้เลือดออกยังเป็นระบบใหม่ จึงมีความเป็นไปได้มากว่าข้อมูลประมาณการในอนาคตอาจเบี่ยงเบนจากสถานการณ์ไข้เลือดออกที่แท้จริง แต่เราหวังว่าจะได้เห็นสหสัมพันธ์เช่นนี้ในปีต่อๆ ไป

มีวิธีการใดหรือไม่ที่ฉันจะสามารถฝังแผนภูมิต่างๆ ลงบนเว็บไซต์ของฉัน
มี จากหน้าเว็บของแต่ละประเทศ ให้คลิกลิงก์ "ฝังแผนภูมินี้" เพื่อเข้าถึงข้อมูลโค้ดที่จะทำให้คุณสามารถแสดงแผนภูมิของประเทศที่ต้องการบนเว็บไซต์ของคุณ

Google เทรนด์ไข้เลือดออกตรวจสอบประเทศแหล่งกำเนิดของข้อความค้นหาได้อย่างไร
Google เทรนด์ไข้เลือดออกใช้ข้อมูลที่อยู่ IP จากบันทึกเซิร์ฟเวอร์ของ Google เพื่อคาดเดาแหล่งที่มาของข้อความค้นหาให้มีความใกล้เคียงที่สุด

Google เทรนด์ไข้เลือดออกให้ข้อมูลประมาณการในประเทศใดบ้าง
ขณะนี้เรามีข้อมูลประมาณการสำหรับประเทศที่แสดงอยู่ในหน้าแรก

องค์กรใดเป็นผู้ให้ข้อมูลไข้เลือดออกของแต่ละประเทศหรือแต่ละภูมิภาค

มีวิธีการส่งออกข้อมูลหรือไม่
มี ลิงก์ "ข้อมูล" ในหน้าเว็บของแต่ละประเทศจะมีตัวเลือกให้ดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวเป็น CSV

มีวิธีการแปลผลข้อมูลที่ส่งออกอย่างไร
ในกรณีส่วนใหญ่ จำนวนปฐมภูมิในไฟล์ข้อมูลแต่ละไฟล์อาจหมายถึงดัชนีสถานการณ์ไข้เลือดออก ซึ่งจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 1 สถานการณ์เลวร้ายที่สุดที่พบในสถานที่หนึ่งๆ จะมีดัชนีสถานการณ์อยู่ที่ 1

เมื่อใดจึงมีการแก้ไขข้อมูลประมาณการของสถานการณ์ไข้เลือดออก
ทุกๆ วันจะมีการอัปเดตข้อมูลประมาณการของสัปดาห์เมื่อมีการรวบรวมข้อมูลข้อความค้นหาครั้งใหม่ อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นสุดแต่ละสัปดาห์ ข้อมูลประมาณการสำหรับสัปดาห์นั้นจะถือเป็นอันสิ้นสุด และจะไม่มีการแก้ไขอีกแต่อย่างใด สัปดาห์ของ Google เทรนด์ไข้เลือดออกเริ่มต้นในวันอาทิตย์และสิ้นสุดวันเสาร์

Google เทรนด์ไข้หวัดใหญ่และ Google เทรนด์ไข้เลือดออกมีโอกาสจะแสดงข้อมูลของโรคอื่นๆ ด้วยหรือไม่
ทีมงานพบว่าระเบียบวิธีการสามารถใช้ได้ผลกับไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออก และยังไม่มีแผนที่จะเพิ่มโรคอื่นๆ อีกในขณะนี้

ฉันจะส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับเทรนด์ไข้เลือดออกได้อย่างไร
โปรดแบ่งปันความคิดเห็นของคุณโดยใช้ฟอร์มนี้

ทำความเข้าใจสถานการณ์ไข้เลือดออก

ไข้เลือดออกคืออะไร
ไข้เลือดออกคือเชื้อไวรัสที่แพร่กระจายโดยยุง อาการของโรค ได้แก่ เป็นไข้ เกิดผื่นแดง ปวดข้อ และปวดศีรษะ ในปัจจุบันไม่มีวัคซีนป้องกันโรคนี้

อะไรคือข้อแตกต่างระหว่างแนวทางของ Google กับวิธีการรวบรวมข้อมูลแบบเดิม
Google เทรนด์ไข้เลือดออกประเมินสถานการณ์ไข้เลือดออกในหลายๆ ประเทศโดยอาศัยข้อมูลจากข้อความค้นหาที่รวบรวมได้ ระบบนี้สามารถให้ข้อมูลประมาณการที่ใกล้เคียงเวลาจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ไข้เลือดออกสำหรับผู้ใช้และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในภูมิภาคนั้นๆ รายงานการเฝ้าระวังแบบเดิมจะรวบรวมข้อมูลจากแพทย์และผู้ให้การรักษาพยาบาลอื่นๆ โดยตรง ซึ่งบางครั้งอาจล่าช้าเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน

ฤดูกาลระบาดของไข้เลือดออกคือเมื่อใด
ฤดูกาลระบาดของไข้เลือดออกจะแตกต่างกันไปตามประเทศ แต่มีแนวโน้มที่จะตรงกับฤดูฝนของประเทศนั้นๆ

ฉันจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไข้เลือดออกได้อย่างไร
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไข้เลือดออก โปรดปรึกษากระทรวงสาธารณสุข องค์การอนามัยโลก หรือเครือข่ายเฝ้าระวังไข้เลือดออกสำหรับประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

ฉันควรทำอย่างไรหากสถานการณ์ไข้เลือดออกในภูมิภาคของฉันอยู่ในระดับสูง
โปรดปรึกษากระทรวงสาธารณสุขหรือสำนักงานองค์การอนามัยโลกในประเทศหรือภูมิภาคของคุณเพื่อขอคำแนะนำที่เป็นทางการเกี่ยวกับไข้เลือดออก

เกี่ยวกับ Google.org

Google เทรนด์ไข้เลือดออกเป็นส่วนหนึ่งของ Google.org หรือไม่
ใช่ Google เทรนด์ไข้เลือดออก คือผลจากความพยายามของ Google.org

Google.org คืออะไร
Google.org พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกและช่วยสนับสนุนพันธมิตรที่มีนวัตกรรมต่างๆ ด้วยเงินช่วยเหลือ การลงทุน และทรัพยากรในลักษณะเดียวกันนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อกำหนดในการให้บริการ

ฉันสามารถนำข้อมูลที่พบใน Google เทรนด์ไข้เลือดออกไปใช้ได้เมื่อใด
คุณสามารถใช้ข้อมูลใดๆ ที่พบใน Google เทรนด์ไข้เลือดออกได้ตามที่ต้องการ โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google หากคุณเลือกใช้ข้อมูลดังกล่าว โปรดระบุว่าข้อมูลนี้มาจาก Google โดยใช้รูปแบบ: "แหล่งข้อมูล: Google เทรนด์ไข้เลือดออก (http://www.google.org/denguetrends)"

เครื่องมือนี้เป็นการเผยแพร่ข้อมูลการค้นหาต่อสาธารณะ แล้วข้อมูลการค้นหาส่วนบุคคลของฉันจะเป็นอย่างไร
ข้อมูลการค้นหาส่วนบุคคลของคุณยังคงปลอดภัยและเป็นส่วนตัว กราฟของเราอ้างอิงจากการรวบรวมข้อมูลการค้นหาผ่าน Google จำนวนหลายล้านครั้งในช่วงระยะเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ ผลที่ปรากฏใน Google เทรนด์ไข้เลือดออกยังสร้างขึ้นโดยระบบอัตโนมัติ โปรดดูศูนย์ข้อมูลส่วนบุคคลของเรา เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลที่มาจากข้อความค้นหาของเรา

ฉันต้องการรู้ว่า Google นำข้อมูลการค้นหาส่วนตัวของฉันไปใช้ทำอะไร
โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ Google